लुकेको वासना विमोचन माध पाँच गते कोहोपुरमा

 हाम्रो पूर्णिमा साअित्य प्रतिष्ठान कोहलपुर, बाँकेको आयोजनामा कोहलपुर पार्टो प्यालेस,कोहलपुर,११ बाँकेमा अन्जु न्यौैपानेको दोस्रो पुस्तक लुकेको वासना विमोचन मिति २०७८ माध ५ गते बुधबार हने अन्जु न्यौैपान बताउनु भयो ।

Post a Comment

Previous Post Next Post