Breaking News

{getBlock} $results={3} $label={Breaking-News} $type={grid1} $color={#1abc9c}

News

{getBlock} $results={5} $label={News} $type={block1} $color={#1abc9c}

Videos

{getBlock} $results={3} $label={Videos} $type={videos} $color={#1abc9c}

Latest Posts »

View all

+२ को सत् प्रतिशत रिजल्ट दिने विनसम स्कुल SEE परीक्षामा पनि १० जनाको ३.९६ GPA र बाँकी सबैको A + सहित अग्र स्थानमा ।

कागेश्वरी मनोहरा - ८ स्थित काठमाडौंको विनसम इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल +२ , कागेश्वरी मनोहरा तथा गो…

Load More That is All