नेपाली सेनाद्वारा खजुरामा राखिएको संकास्पद बम निष्कृयका फोटोहरू

Khajura 


 

Post a Comment

Previous Post Next Post